Ett något redigerat utdrag ur "Så arbetar du med kemikalier i skolan"* 10-Om en olycka händer och rutiner (54 Kb)
Portal för anmälan av olyckor till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket LÄNK

* Arbetsmiljöverkets bok "Så arbetar du med kemikalier i skolan", som tyvärr inte längre går att köpa.

Instuderingsfrågor

  • Olyckor ska anmälas till Försäkringskassan och tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket.  Det finns en gemensam portal. Gå in på nätet och titta på hur man anmäler Aj och Oj-händelser. (LÄNK)
  • Skriv en rutin för er skola som gäller olycksfall på kemiinstitutionen eller under en laboration (a) Den lilla olyckan (skolsyster) (b) Mellanolyckan (närmaste vårdcentral) (c) Den stora olyckan (till sjukhus).  Rutinen ska ha tydlig information om vem som transporterar den skadade, vem som kontaktar vårdnadshavare, vem som tar hand om övriga närvarande elever.
  • Gör en realistisk övning med kollegor, skolledning, skyddsombud och skolsyster (hela krisgruppen) där en kemisk olycka har skett.

TILLBAKA TILL START FÖR SJÄLVSTUDIEKURS