Ett något redigerat utdrag ur "Så arbetar du med kemikalier i skolan"* 2-Säkerhetsutrustning (34 Kb)
Förslag på checklista till skyddsrond* Förslag på checklista för skyddsrond i laboratorielokaler (32 Kb)
Välj rätt skyddshandskar mot kemikalier, Broschyr från AV LÄNK
KRC tolkar AFS 1999:7 (Första hjälpen och krisstöd) om nödduschar och ögonduschar KRC:s tolkning av AFS om ögon- och nödduschar (138 Kb)

* Arbetsmiljöverkets bok "Så arbetar du med kemikalier i skolan", som tyvärr inte längre går att köpa.

Tips från verksamma lärare

Kontroll nöddusch och ögondusch (från Christian Killiner, NTI Gymnasiet i Stockholm)

Dokumentation för kontroll av nöddusch/ögondusch (19 Kb)

Film-spolning av nöddusch

   

Exempel på arbetsuppgifter

  1. Gör en kontroll av laboratoriet med stöd av "Förslag på checklista för skyddsrond i laboratorielokaler" från AV.
  2. Skriv en rutin för kontroll och dokumentation av exempelvis nödduschar/ögonduschar eller skyddsglasögon.

TILLBAKA TILL START FÖR SJÄLVSTUDIEKURS