Ett något redigerat utdrag ur "Så arbetar du med kemikalier i skolan"* 5-Hantering av brandfarlig och explosiv vara (40 Kb)

"Säker förvaring av brandfarlig vara",
Leif Malmström, Storstockholms brandförsvar
KRC:s informationsbrev, nr 1, 2021.

LÄNK
"Explosiva ämnen - inte bara dynamit",
Rolf Weinander, MSB
KRC:s informationsbrev, nr 1, 2021.
LÄNK
Gasol i skolor - informationsbroschyr LÄNK (MSB)
Information om föreståndare för brandfarlig vara LÄNK (MSB)
Material för kollegialt arbete med brandsäker skolmiljö från Storstockholms brandförsvar 2020 LÄNK

* Arbetsmiljöverkets bok "Så arbetar du med kemikalier i skolan", som tyvärr inte längre går att köpa.

Förslag på disussionsfrågor

  1. Har din skola en föreståndare för brandfarlig vara? Vilka arbetsuppgifter ingår i det uppdraget?
  2. Förvaras brandfarliga vätskor och gaser på rätt sätt i er skola?
  3. Se filmen från Storstockholms brandförsvar (LÄNK) och diskutera den med kollegor om brandinspektion och kontroll.

TILLBAKA TILL START FÖR SJÄLVSTUDIEKURS