Ett något redigerat utdrag ur "Så arbetar du med kemikalier i skolan"* 6-Riskbedömning (42 Kb)
Riskbedömningsblankett* Riskbedömningsblankett-AV (22 Kb)
KRC - riskbedömningsunderlag med piktogram (inkl. instruktioner) LÄNK
KRC - enkelt riskbedömningsunderlag LÄNK
KRC - förslag på gruppriskbedömningar LÄNK

* Arbetsmiljöverkets bok "Så arbetar du med kemikalier i skolan", som tyvärr inte längre går att köpa.

Förslag på diskussionsfrågor

  1. Enligt 8 § och 10 § i Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), ska arbetsgivaren regelbundet bedöma riskerna i verksamheten. Syftet är att det ska förbättra arbetsmiljön. Hur bedöms riskerna i din skolas kemiundervisning? Går det att utveckla eller är ni ganska nöjda?
  2. Får ni tillräckligt stöd för riskbedömning av arbetsgivaren?
  3. Titta även på några exempel på riskbedömningar. Håller du med? Hur skulle du vilja formulera det?
  4. Studera något förslag på gruppriskbedömningar från KRC. Tror du att materialet kan vara användbart för dig?
  5. Hur låter du eleverna arbeta med riskbedömning?

Exempel på arbetsmaterial

  1. Ladda ner KRC's två olika riskbedömningsunderlag samt   Riskbedömningsblankett-från-Så-arbetar-du-med-kemikalier-i-skolan (22 Kb) . Jämför dessa. Vilken tycker du passar ditt arbete bäst?
  2. Skriv en rutin för hur ni på er arbetsplats ska skriva och förvara riskbedömningar och gruppriskbedömningar.

TILLBAKA TILL START FÖR SJÄLVSTUDIEKURS