Ett något redigerat utdrag ur "Så arbetar du med kemikalier i skolan"* 7-Information (60 Kb)
Förslag till informationsbrev till vårdnadshavare.* Förslag på information till vårdnadshavare (21 Kb)
Förslag på säkerhets- och ordningsregler för elever på labb.* Förslag till säkerhetsregler på labb-elev (27 Kb)
Förslag på information till medarbetare på labb.* Förslag till arbetsregler för lärare (20 Kb)
Förslag på information till medarbetare på labb - KRC. Arbetsregler för kemi- och NO-lärare (93 Kb)

* Arbetsmiljöverkets bok "Så arbetar du med kemikalier i skolan", som tyvärr inte längre går att köpa.

Arbetsgivaren är enligt 13 §  AFS 2011:19 skyldig att informera om risker i arbetet, hur dessa risker kan förebyggas och att arbetstagarna har förstått informationen.

Förslag på diskussionsfrågor

  1. Hur ser informationen om säkerhet till elever ut på din skola?
  2. Vilken information ger ni till föräldrar, till omyndiga elever?
  3. Vad gör ni om eleverna inte följer reglerna ni har kommit överens om?

TILLBAKA TILL START FÖR SJÄLVSTUDIEKURS