Ett något redigerat utdrag ur "Så arbetar du med kemikalier i skolan"* 8-Avfallshantering (36 Kb)
Riskreducerande åtgärder Riskreducerande åtgärder (28 Kb)

* Arbetsmiljöverkets bok "Så arbetar du med kemikalier i skolan", som tyvärr inte längre går att köpa.

Instuderingsfrågor

  1. Hur hanterar du avfall i klassrummet?
  2. Vilka kärl för avfall har ni på institutionen?
  3. Vilka rutiner för destruktion finns på din skola?

TILLBAKA TILL START FÖR SJÄLVSTUDIEKURS