Ett något redigerat utdrag ur "Så arbetar du med kemikalier i skolan"* 9-Vem har ansvar? (41 Kb)
Rektor har ansvar - dokument riktat till huvudman Rektor har ansvar-v210812 (40 Kb) Rektor har ansvar-v210812 (225 Kb)
Två redigerbara exempel på fördelning av arbetsuppgifter i skolans kemiundervisning

LÄNK till dokumenten

Presentationsfilm för dokumenten

Paneldiskussion om fördelning av arbetsuppgifter med SKR, Lärarförbundet, LR och kemilärare. LÄNK till film
Ansvar och arbetsfördelning kring hantering av kemikalier i skolan, Gunnar Sundqvist, SKR Artikel i KRCs informationsbrev
Checklista från AV för skolans kemiundervisning LÄNK

* Arbetsmiljöverkets bok "Så arbetar du med kemikalier i skolan", som tyvärr inte längre går att köpa.

Ansvar för skolans kemikaliehantering

 • Straffansvar (Rektor/arbetsgivaren behåller alltid ansvaret)
 • Arbetsmiljöansvar (alla lärare/arbetstagare)
 • Arbetsmiljöansvar för elever
 • Specifika arbetsmiljöuppgifter kan vara fördelade till enskilda lärare

Förslag på diskussionsfrågor

 1. Titta på KRC:s film om fördelning av arbetsuppgifter (Introduktionsfilm)
 2. Vilka arbetsmiljöuppgifter kring skolans kemikaliekaliehantering ingår i din och dina kollegors tjänster?
 3. Finns det någon fördelning av arbetsuppgifter kring din/er skolas kemikaliehantering?
 4. Diskutera fördelningen och vad det innebär för ditt/ert arbete på skolan. Om ni inte har en fördelning kan ni utgå ifrån KRC:s förslag.
 5. Titta tillsammans i kemi/NO-kollegiet på (delar av) filmen om arbetsfördelning, 43 minuter (LÄNK). Vilket stöd kan SKR/Almega eller fackförbunden vara?

Exempel på uppgifter

 1. Gå igenom Arbetsmiljöverkets checklista (LÄNK)
 2. Om behovet finns kan dokumenten kring fördelning av arbetsuppgifter kring din/er skolas kemikaliehantering uppdateras. Involvera arbetsgivaren i detta arbete.

TILLBAKA TILL START FÖR SJÄLVSTUDIEKURS