Innehåll

Del 1 - Vilka regler gäller?
Del 2 - Märkning och förteckning
Del 3 - Hantering av kemikalier
Del 4 - Vem har ansvar?
Del 5 - Hantering av brandfarlig och explosiv vara
Del 6 - Avfallshantering
Del 7 - Säkerhetsutrustning på skolans kemilabb
Del 8 - Riskbedömning
Del 9 - Om en olycka händer
Del 10 - Information
Kontakt med kollegor på andra skolor kring kemisäkerhet

 

Om materialet

I varje del finns en text som utgår ifrån Arbetsmiljöverkets bok "Så arbetar du med kemikalier i skolan". Andra källor finns inlänkade och uppdateras fortlöpande. Det finns också instuderingsfrågor.

Filmade föredrag, men bl.a. Arbetsmiljöverket, från 2020-02-07 hittar du via denna LÄNK.

Hela materialet kan användas som en sammanhängande kurs. Det går också bra att använda enstaka delar på arbetsplatsträffar när man uppdaterar rutinerna på sin skola, eller i händelse av att detta kommit på efterkälken – till att bygga upp dem. Men hur ni önskar använda detta stöd- och arbetsmaterial är självfallet helt upp till er.

Lärarledda säkerhetskurser på KRC

Att ta fram en ny säkerhesmapp för kemi- eller NO-undervisningen på en skola är ett omfattande arbete. KRC erbjuder

  • Endagskurser om kemisäkerhet
  • Distanskursen UM4055, 7,5 hp, på Stockholms universite
  • Digitala lärarträffar via Zoom - LÄNK
  • Rådgivning via mail och telefon

Mer information hittar du på DENNA LÄNK.