Innehåll

Del 1 - Vilka regler gäller?

Del 2 - Säkerhetsutrustning

Del 3 - Märkning och förteckning

Del 4 - Hantering av kemikalier

Del 5 - Hantering av brandfarlig och explosiv vara

Del 6 - Riskbedömning

Del 7 - Information

Del 8 - Avfallshantering

Del 9 - Vem har ansvar?

Del 10 - Om en olycka händer och rutiner

Kontakt med kollegor på andra skolor kring kemisäkerhet

 

Om materialet

I varje del finns en text som utgår ifrån Arbetsmiljöverkets bok "Så arbetar du med kemikalier i skolan". Andra källor finns inlänkade och uppdateras fortlöpande. Det finns också instuderingsfrågor.

Filmade föredrag, men bl.a. Arbetsmiljöverket, från 2020-02-07 hittar du via denna LÄNK.

Hela materialet kan användas som en sammanhängande kurs. Det går också bra att använda enstaka delar på arbetsplatsträffar när man uppdaterar rutinerna på sin skola, eller i händelse av att detta kommit på efterkälken – till att bygga upp dem. Men hur ni önskar använda detta stöd- och arbetsmaterial är självfallet helt upp till er.

Lärarledda säkerhetskurser på KRC

Att ta fram en ny säkerhetsmapp för kemi- eller NO-undervisningen på en skola är ett omfattande arbete. KRC erbjuder

  • Endagskurser om kemisäkerhet
  • Distanskursen UM4055, 7,5 hp, på Stockholms universitet
  • Digitala lärarträffar via Zoom - LÄNK
  • Rådgivning via mail och telefon

Mer information hittar du på DENNA LÄNK.