Kursupplägg

Kursen inleds med två uppstartsdagar, som hölls online 2020. Om pandemin tillåter kommer de eventuellt att hållas fysiskt, men det kommer även att vara möjligt att delta digitalt.

Den första dagen motsvarar de endagskurser KRC håller regelbundet runtom i landet. Andra dagen får vi något fördjupande föredrag och information om undervisningen på distanskursen. Efter introdagarna fortsätter arbetet på distans med ett digitalt gruppmöte per vecka. Dessutom hålls två gemensamma webbinarier, ett i december och ett i februari. För varje moment gör studenterna (som är aktiva kemilärare) uppgifter, som diskuteras och lämnas in i grupp. Det är i nuläget åtta moment, som vart och ett resulterar i inlämningsuppgifter med feedback. Slutuppgiften, som är betygsgrundande, lämnas in individuellt och innebär en säkerhetspärm för egna skolan.

När?

Två introdagar kommer att hållas i oktober 2021 och kursen pågår april 2022.

Anmälan

är öppen 15/3-15/4 och görs via Antagning.se (direkt till UM4055)

Frågor?

kontakta jenny.olander@krc.su.se