Kursupplägg

Kursen inleds med två uppstartsdagar på Stockholms universitet.

Den första dagen motsvarar de endagskurser KRC håller regelbundet runtom i landet. Andra dagen får vi något fördjupande föredrag och information om undervisningen på distanskursen. Efter introdagarna fortsätter arbetet på distans med ett digitalt gruppmöte per vecka. Dessutom hålls fyra gemensamma webbinarier, i november, december, februari och mars. För varje moment gör studenterna (som är aktiva kemilärare) uppgifter, som diskuteras och lämnas in i grupp. Det är i nuläget nio moment, som vart och ett resulterar i inlämningsuppgifter med feedback. Slutuppgiften, som är betygsgrundande, lämnas in individuellt och innebär en säkerhetspärm för egna skolan.

När?

Två introdagar kommer att hållas i Stockholm 5-6 oktober 2023 och kursen pågår april 2024.

Anmälan

Kursen är öppen för sen anmälan via Antagning.se 14/7 - 15/9.

Frågor?

kontakta jenny.olander@krc.su.se