Substitutionstrappa (Källa: chesse.org)
Tid Innehåll  
14.00 Presentationsrunda  
14.10

Hur hänger kemisalens miljöarbete ihop med samhällets?

Presentation-Viktoria-Viklander (522 Kb)

Viktoria Viklander, Östersunds kommun
14.40 Hur ser det ut på din arbetsplats? Diskussion i mindre grupper
14.55

Exempel på hur man kan arbeta kring utfasning av undervisningskemikalier i skolan

Presentation-KRC (1617 Kb)

Jenny Olander, KRC
15.15 Sammanfattning och framåtblickar  

 

Kommunens miljöarbete och skolans undervisningskemikalier

Sverige nationella miljömål inkluderas i olika program på regional och kommunal nivå. Vi är också ålagda att nå målen i Agenda 2030 och en del av detta kan handla om kemikalieanvändning.

Vi kommer att prata lite om vad miljöarbete i naturvetenskapliga ämnen är samt varför och hur vi ska tänka kring substitution och utfasning. Hur kan kommunens miljöarbete på ett konstruktivt sätt införlivas i arbetet med skolornas undervisningskemikalier? Hur kan vi fasa ut kemikalier på labbet utan att försämra undervisningens kvalité?

Anmälan

Webbinariet sker via Zoom och är kostnadsfritt. En länk skickas ut ett par dagar i förväg till alla som anmält sig via DENNA LÄNK senast 18 november.

Frågor

Hör av dig till jenny.olander@krc.su.se om du undrar över något.