Hemsidan chesse.org 

Delarna av hemsidan chesse.org.

Preliminärt program

Under konferensen presenteras och diskuteras den engelska varianten av chesse.org inför färdigställandet av den svenska varianten.

 

Innehåll
9-10.15 Kemikalielagstiftning på EU-nivå och nationellt
10.15-10.30 Fika 
10.30-12

Grupparbete kring olika delar av hemsidan chesse.org (engelska texter)

Grupp 1: Managing Chemical Safety

Grupp 2: Risk Assessment and Substitution

Grupp 3: Labelling, Storage and Waste Disposal

12-13 Lunch
13-14 Uppsamling av grupparbetena
14-14.30 Intro till Green Chemistry
14.30-15.30 Laborationspass - Green Chemistry med riskbedömning
15.40-16.30 Sammanfattning av dagen och framåtblickar

 

Plats

Stockholms universitet, sal meddelas senare.

Kostnad

Konferensen kostar 500 SEK inkl. fika och lunch, exkl. moms.

Anmälan

Anmälan är öppen via  DENNA ANMÄLNINGSLÄNK så länge det finns plats, dock senast till 1 september.

Frågor?

Kontakta jenny.olander@krc.su.se