Hemsidan chesse.org 

Delarna av hemsidan chesse.org.

Preliminärt program

Under konferensen presenteras och diskuteras den engelska varianten av chesse.org inför färdigställandet av den svenska varianten.

 

Innehåll
9-10.15 Kemikalielagstiftning på EU-nivå och nationellt
10.15-10.30 Fika 
10.30-12

Grupparbete kring olika delar av hemsidan chesse.org (engelska texter)

Grupp 1: Managing Chemical Safety

Grupp 2: Risk Assessment and Substitution

Grupp 3: Labelling, Storage and Waste Disposal

12-13 Lunch
13-14 Uppsamling av grupparbetena
14-14.30 Intro till Green Chemistry
14.30-15.30 Laborationspass - Green Chemistry med riskbedömning
15.40-16.30 Sammanfattning av dagen och framåtblickar

 

Plats

Stockholms universitet, sal meddelas senare.

Kostnad

Konferensen är kostnadsfri inkl. fika och lunch, men för att undvika matsvinn tas en no-show-avgift på 500 SEK ut. Därför behöver du ange organisationsnummer och faktureringsadress vid anmälan.

Anmälan

Anmälan är öppen via  DENNA ANMÄLNINGSLÄNK så länge det finns plats, dock senast till 5 september.

Frågor?

Kontakta jenny.olander@krc.su.se