Tanke med tabellen

Ett stort arbete görs varje år av huvudmän, rektorer, lärare och teknisk personal vid olika skolor runtom i Sverige. Ofta tas erfarenheter från närliggande skolor tillvara men ibland är det svårt att veta vem man ska kontakta. Här samlar vi information om skolor som nyligen renoverat eller byggt om sina kemi-/NO-salar och gärna delar med sig av erfarenheter.

Tabell med kontaktuppgifter till skolor som byggt eller renoverat kemi-/NO-salar under de senaste fem åren.
År (N/R) Huvudman Skoltyp (antal elever) Kommun Kontaktperson, e-postadress (tjänst)
2018 (N) Kommun Högstadium (300) Kungsör Ingela.borgefjord@kungsor.se (lärare)
         

N - Nybygge, R - renovering, Skoltyp - grundskola/gymnasium/komvux

Vill du bidra?

Om just din skola har renoverats eller är nybyggd kan du kanske tänka dig dela med dig erfarenheter på både bra eller mindre bra idéer? Kanske kan du bollplanka några frågor för en skola som ligger i ombyggnads- eller renoveringsplaner? Vilket stöd fick ni från kommunen? Vilka kemikaileskåp valde ni och varför? Välkommen att kontakta oss på krc@krc.su.se om du vill skriva in ditt namn i tabellen eller om du har synpunkter på detta arbete.

EUSO - nationell final 2020