Inloggningsuppgifter

Nätverket: SU

Användarnamn: otc-qcyr

Lösenord: amount-catfight-delouse-hybrid

Program

Presentation_sakerhetskurs_221215 (6522 Kb)

Innehållet kommer till stor del från hemsidan www.chesse.org/sv/

Förmiddagen

  • Lagstiftning
  • Fördelning av arbetsuppgifter
  • Kemikalieförteckning
  • Substitution
  • Riskbedömning 

Riskbedöming-Lab1 (515 Kb)    Riskbedömning-Lab2 (291 Kb)    Riskbedömning-Lab3 (74 Kb)

Riskbedömningsmall_CheSSE (127 Kb)

Eftermiddagen

  • Förvaring
  • Avfallshantering
  • Rutiner
  • Information
  • Skyddsutrustning

Demonstrationer_explosiva_amnen (26 Kb)  Länk till Padlet där man kan lämna synpunkter på demonstrationerna: https://padlet.com/kemiresurscentrum/dy8xdy3p0wsbbtw7

 

 

 

Det blir även gruppdiskussioner och kortare övningar i grupp

Medtag dator!

Plats

Vi kommer att hålla till på Stockholms universitet, i K438 och Magnelisalen, LÄNK till Google-karta

Kostnad

Kursdagen kostar 1200 SEK inkl. fika och lunch, exkl. moms.

Anmälan

Kursen är stängd för anmälan.

Frågor om kursinnehållet?

Kontakta jenny.olander@krc.su.se