Endagskurser om kemisäkerhet

På endagskurserna deltar huvudsakligen kemi- och NO-lärare på högstadiet och gymnasiet, men även mellanstadielärare. Kursdagarna ger vi på skolor utöver landet (2019 höll vi 14 kursdagar från Bjärred till Luleå). Då samlas 15-30 lärare på en skola och en sådan dag kostar 15000 kr (februari 2020). Aktuella kursdatum hittar du här.

Kemi och kemisäkerhet för årskurs 4-6

Från hösten 2020 erbjuder KRC kursdagar om kemi och kemisäkerhet för undervisning i årskurs 4-6. Mer information hittar du här.

Självstudiekurs

Målgrupp för materialet är personer som kommer i kontakt med eller har ansvar för kemikalier på grundskole- eller gymnasienivå. LÄNK

Distanskurs på Stockholms universitet

KRC håller även i en distanskurs på 7,5 hp, som ges på kvartsfart från oktober till mars. Ansökan till den kursen sker centralt via Antaging.se Mer information hittar du här.

Informationsdag för lärare, skolledare och förvaltningar

17 juni 2019 och 7 februari 2020. I nuläget är ingen ny planerad, men presentationer och inom kort även filmer från 7 februari hittar du här.

Magnesium i vattenånga