Aktuella kursdatum hittar du här

Endagskurser om kemisäkerhet

På endagskurserna deltar huvudsakligen kemi- och NO-lärare på högstadiet och gymnasiet, men även mellanstadielärare. Kursdagarna ger vi på KRC (Stockholm) eller online (i form av två halvdagar). Ibland bjuder en kommun/koncern/skola in oss för att ge en kursdag för 15-30 lärare på en skola och en sådan dag kostar 15 000 kr.

Kemi och kemisäkerhet för årskurs 4-6

KRC erbjuder halvdagskurserom kemi och kemisäkerhet för undervisning i årskurs 4-6.

CheSSE - kemisäkerhet på webben

Tillsammans med kollegor i Norge, Finland och Slovenien har KRC utvecklat hemsidan. Kemisäkerhet på webb eller i mobil. KRC har även kompletterande material på vår hemsida LÄNK

Distanskurs på Stockholms universitet

KRC håller även i en distanskurs på 7,5 hp, som ges på kvartsfart från oktober till mars. Ansökan till den kursen sker centralt via Antaging.se Mer information hittar du här.

Frågor?

Hör gärna av dig till oss via krc@krc.su.se.

Magnesium i vattenånga