Kemins Dag 2018 - alginatmaskar

Bakgrund

Varje år deltar omkring 110000 elever Kemins Dag, vilket innebär att de genomför experiment där materialet skickas ut från IKEM. Mer info om detta hittar du här.

Hur påverkades elevers inställning i kemi den av Kemins Dag-experimentet 2019?

Möjliga frågeställningar

Välj en forskningsfråga som kan kopplas till den övergripande frågan ovan. Några möjliga förslag är: Vad tycker elever i en mellanstadieklass om Kemins dag-experimentet? Ökar denna satsning praktiska inslag i kemiundervisningen? Blir de mer intresserade av att lära sig mer om kemi?

Genomförande

Du kan exempelvis besöka någon/några mellanstadieklasser före och efter massexperimentet, som sker i mitten av oktober varje år. Alternativt kan du vara med och testa ut försöket under augusti eller september. Möjligt samarbete med arrangörerna (IKEM) som skickar ut en lärarenkät till alla lärare som beställer materialpaket.

Gruppstorlek

Projektet passar för en grupp av studenter.

Metod

  • Intervjuer i en elevgrupp före och efter genomförandet av experimentet.
  • Observation av elever under genomförandet.
  • Analys av lärarenkäter som görs i samband med massexperimentet.

Kontakt

Fråga din handledare i NV-didaktik om hen vill handleda detta projekt. Maila därefter krc@krc.su.se.