Bakgrund

Elever utvecklar inte alltid ett naturvetenskapligt arbetssätt även om de får möjlighet att laborera mycket. Därför kan specifika övningar behövas för att utveckla denna kunskap.

Möjliga frågeställningar

Kan en film lära elever varför ett kontrollprov är viktigt?

Genomförande

Gör exempelvis en film där du redogör för det som du vill att eleverna ska lära sig.

Gruppstorlek

Projektet passar för en grupp av studenter.

Metod

  • Utveckla ditt material med några lärare/elever som bollplank.
  • Låt några klasser använda materialet med ett för- och eftertest.

Kontakt

Fråga din handledare i didaktik om hen vill handleda detta projekt. Maila därefter krc@krc.su.se.