Bakgrund

Vad hoppas jag, som lärare, att eleverna ska lära sig av en kemilaboration? Synliggöra teorier om vattenlösningar? En separationsmetod? Planera en systematisk undersökning? För att avgränsa arbetet ska undersökningen göras utifrån en laboration från KRC:s databas. Välj en laboration som du skulle vilja använda som lärare.

Möjliga frågeställningar

Hur kan instruktionen av XXX-laborationen utvecklas för att på ett bättre sätt öka elevernas lärande i att genomföra systematiska undersökningar?

Hur kan instruktionen av XXX-laborationen utvecklas för att på ett bättre sätt öka elevernas förståelse för kvantitativ analys?

Genomförande

Här är en bra idé att testa en befintlig laboration i en elevgrupp, skriva om laborationsinstruktionen och upprepa laborationen. Gärna i kombination med en för- och efterstudie.

Gruppstorlek

Projektet passar för en grupp av studenter.

Metod

  • Intervjuer i en elevgrupp före och efter genomförandet av experimentet.
  • Observation av elever under genomförandet.

Kontakt

Fråga din handledare i didaktik om hen vill handleda detta projekt. Maila därefter krc@krc.su.se.