Här kommer några förslag, men du är också välkommen med egna idéer.

Passar för grundskola, gymnasium och komvux

  • Utveckla en av KRC:s laborationer för ett nytt syfte. Länk
  • Naturvetenskapligt arbetssätt i kemi. Länk
  • Utveckla en ny laboration om hållbar undervisning för kemin. Ta exempelvis inspiration från KRC:s laborationer om klimat.
  • Utveckla en övning för att eleverna ska öva på något kemiskt begrepp med en digital resurs (t.ex. VR-glasögon).

Åk 4-6

  • Hur påverkas elevers inställning till kemi av deltagande i Kemins Dag-experimentet? Länk
  • Demonstrera Karins 13 vatten-luft-experiment för några elevgrupper och försök ta reda på vad eleverna lär sig av det.

Åk 7-9 eller gymnasium

  • Prova ut en undervisningsaktivitet där eleverna lär sig mer om kemisäkerhet, gärna på ett lustfyllt sätt.
  • Utforma en övning där eleverna får jämföra egenskaper och struktur för två stora och ganska likadana föreningar, t.ex. klorofyll och hemoglobin. Använd något ritprogram. Vad kan eleverna lära sig av det?