Här kommer några förslag, men du är också välkommen med egna idéer.

Passar för grundskola, gymnasium och komvux

  • Utveckla en av KRC:s laborationer för ett nytt syfte. Länk
  • Utveckla en ny laboration om hållbar undervisning för kemin. Ta exempelvis inspiration från KRC:s laborationer om klimat.
  • Utveckla en övning för att eleverna ska öva på något kemiskt begrepp med en digital resurs (t.ex. VR-glasögon).

Åk 4-6

  • Hur påverkas elevers inställning till kemi av deltagande i Kemins Dag-experimentet? Länk
  • Kemiskafferiet är ett uppskattat fortbildningsmaterial från 2002 för kemilärare LÄNK. Hjälp oss att uppdatera och vidareutveckla någon del av det.

Åk 7-9 eller gymnasium

  • Prova ut en undervisningsaktivitet där eleverna lär sig mer om kemisäkerhet, gärna på ett lustfyllt sätt.
  • Utveckla en kemilaboration som praktisk bedömningsuppgift. Som inspiration kan du titta på de senaste årens laborativa EUSO-prov, som är inlänkade här nedan.