Kurs för (gymnasiekemilärare om syntes och analys av syntesprodukter. Kursen går på KRC, Stockholms universitet. Programmet för den uppföljande kursen 2018 bifogas för att ge en bild av innehållet.