Kurser

Laborativt arbetssätt och redovisning

Två halvdagswebbinarier, 15/11 och 17/11, om introducerande undervisning om laborationer på gymnasienivå. Kostnadsfritt, men anmälan krävs.

NO-kursdagar hösten

Kursdagar om NO-undervisning på fyra orter, med separata spår för lärare i åk 1-3, åk 4-6 och åk 7-9. Det blir didaktik, teori, praktiska övningar och koppling till Lgr22. Totalt 75 platser per ort

Kurs om kemisäkerhet i årskurs 4-6 den 7/2

Vad behöver man som lärare tänka på vid laborativ kemiundervisning i årskurs 4-6? Det samtalar vi om under kursen. Några förslag på arbetssätt presenteras och diskuteras. Det blir också utbyte av erfarenheter mellan deltagarna.

Säkerhetskurs i Stockholm

Dagen handlar om praktiska frågor kring hantering av kemikalier i skolans kemi- och NO-undervisning.

Säkerhetskurs i två delar 30/1 och 2/2

På kursen kommer vi att gå igenom praktiska frågor kring kemikaliehantering i skolans kemi- och NO-under visning. Kursen passar för ämneslärare i kemi/NO.

Distanskurs om kemisäkerhet 7,5 hp

Kursen går online och på kvartsvart med start 6-7/10-22 och avslut i april 2023. Anmälan via Antagning.se är öppen 15/7 - 15/9

Konferens om kemisäkerhet för lärare 12/9

Presentation av den nya hemsidan CheSSE, Chemical Safety in Science Education, som utvecklats i ett ERASMUS+-projekt med deltagare från universiteten i Helsingfors, Ljubljana, Oslo och Stockholm. Diskussioner inför lansering av den svenska varianten av hemsidan.

Självständigt arbete i samarbete med KRC

Vill du vara med och utveckla lärarmaterial för kemiundervisning i skolan? Här presenteras några förslag på teman för självständiga arbeten i ämnesdidaktik som kan genomföras i samarbete med oss på Kemilärarnas resurscentrum.