Kurser

KRC-fbfoto

Säkerhetskurser - en översikt

KRC ger några olika varianter.

Kursdag om kemi och kemisäkerhet i årskurs 4-6

Under våren 2020 utvecklade KRC i samverkan med Tyresö kommun en kursdag, som nu går att boka in.

Självständigt arbete i samarbete med KRC

Vill du vara med och utveckla lärarmaterial för kemiundervisning i skolan? Här presenteras några förslag på teman för självständiga arbeten i ämnesdidaktik som kan genomföras i samarbete med oss på Kemilärarnas resurscentrum.

Fråga oss avdelningssida
KRC:s logga