Kurser

Säkerhetskurser - en översikt

KRC ger några olika varianter.

Webbinarium om kemi i årskurs 4-6

Laborativa, teoretiska och didaktiska perspektiv på kemi i yngre åldrar inför uppdatering av kompendiet "Kemiskafferiet"

Fortbildning om bi, ke, fy för lärare i åk 1-3

Kursdag med nationella resurscentrumen den 18 april Vetenskapsfestivalen i Göteborg

Fortbildning om bi, fy o ke för lärare i åk 4-6

Kursdag med nationella resurscentrumen den 18 april Vetenskapsfestivalen i Göteborg

Fortbildning om bi, fy o ke för lärare i åk 7-9

Kursdag med nationella resurscentrumen den 18 april Vetenskapsfestivalen i Göteborg

Självständigt arbete i samarbete med KRC

Vill du vara med och utveckla lärarmaterial för kemiundervisning i skolan? Här presenteras några förslag på teman för självständiga arbeten i ämnesdidaktik som kan genomföras i samarbete med oss på Kemilärarnas resurscentrum.