Praktisk information

Konferensen hålls fredagen den 20 november, kl. 12.30-17 digitalt via Zoom. Detta innebär att så mycket som 300 deltagare kan delta. Det finns fortfarande platser kvar, maila karolina.broman@umu.se om du är intresserad.

Programmet bjuder på sex föredrag av olika ämnesexperter på följande teman; Sjukdom, virus, mobiltelefoner, sötma och luft. Föredragshållarna kommer är ämnesexperter.

Mer information och anmälan:

http://natkomkemi.se/fortbildningsdagar-for-kemilarare-2/

Din kemi

Din Kemi är namnet på ett kommande gratis digitalt läromedel i kemi för högstadiet. Läromedlet kan också användas på gymnasiet och av en intresserad allmänhet. Din Kemi är baserad på senaste forskningen inom kemi genom att ett 40-tal svenska kemiforskare skrivit texter inom sina specialområden.

Forskarna kommer från Lund i söder till Luleå i norr, från både universitet och andra organisationer som exempelvis Nationellt Forensiskt Centrum (NFC). Därefter har följande tre personer, ansvariga för läromedlet, anpassat texterna till skolnivå; (1) Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi som skrivit flera populärvetenskapliga böcker och gjort TV-serien Grym Kemi, (2) Linda Lindberg, högstadielärare och (3) Karolina Broman, lärarutbildare och kemididaktiker.

Länk till läromedlet: https://dinkemi.se