18.00

Årsmöte för LMNT - lärare i matematik, naturvetenskap och teknik.

LMNT är en förening för verksamma lärare i grundskolan och på gymnasiet. Föreningen är remissinstans för bl.a. nya styrdokument, ger ut en tidning och anordnar föredrag.

Länk till mer information: http://lmnt.org/

18.45 PAUS
19.00

Din Kemi presenteras av Karolina Broman, en av de tre redaktörerna.

Din Kemi är ett nytt fritt tillgängligtdigitalt kemiläromedel, med över 40 författare.

 

Anmälan

Årsmötet kommer online via Zoom. Möteslänken skickas via e-post.
Anmäl dig genom att skicka en e-post till: kontakt@lmnt.org