Länk till hemsidan www.chesse.org/sv/

Preliminärt program 

Observera att konferensen kommer att hållas på engelska.

Onsdag 7 juni, från kl. 12, Helsingfors universitet

Öppnande Jenny Olander, KRC
Kemikalielagstiftning på EU-nivå* Nicolas Herbatschek, ECHA
Gadolinlabbet – chemistry lab for schools  Ari Myllyviita, Helsingfors universitet
Officiell "release" av www.chesse.org Kirsten Fiskum, Naturfagsenteret
Konferensmiddag på Hotell Rantapuisto  

 

Torsdag 8 juni, Hotell Rantapuisto

Managing risk in school science – a common sense approach* Steve Jones, CLEAPSS

Olika perspektiv på kemisäkerhet i skolan - lärande, säkerhet med mera

Paneldiskussion med representanter från FI, NO, SL och SE
Workshops om innehållet i hemsidan chesse.org (Riskbedöming, grön kemi, märkning, förvaring, avfallshantering, rutiner och fortbildning) Projektmedlemmmarna för CheSSE från FI, NO, SL och SE
Bastu och enklare middag  

 

Torsdag 8 juni, fram till kl. 15, Hotell Rantapuisto

Undervisning om grön kemi Kommer senare
Två pass med workshops om innehållet i hemsidan chesse.org (se ovan) Projektmedlemmmarna för CheSSE från FI, NO, SL och SE
Vad kan vi lära från varandra i EU om kemisäkerhet och grön kemi i skolan? Vesna Ferk Savec, Ljubljana University

 

Praktisk information och anmälan

* Föredrag markerade med en asterix går att följa online utan kostnad.

I nuläget försöker vi hitta vägar för att kunna erbjuda en så låg konferensavgift som möjligt.

Anmälan kommer att öppna i januari och en länk kommer att finnas här.

Du kan redan nu anmäla intresse eller ställa frågor genom att maila jenny.olander@krc.su.se.

Länkar