Din kemi

Din Kemi är namnet på ett kommande gratis digitalt läromedel i kemi för högstadiet. Läromedlet kan också användas på gymnasiet och av en intresserad allmänhet. Din Kemi är baserad på senaste forskningen inom kemi genom att ett 40-tal svenska kemiforskare skrivit texter inom sina specialområden.

Forskarna kommer från Lund i söder till Luleå i norr, från både universitet och andra organisationer som exempelvis Nationellt Forensiskt Centrum (NFC). Därefter har följande tre personer, ansvariga för läromedlet, anpassat texterna till skolnivå; (1) Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi som skrivit flera populärvetenskapliga böcker och gjort TV-serien Grym Kemi, (2) Linda Lindberg, högstadielärare och (3) Karolina Broman, lärarutbildare och kemididaktiker.

Länk till läromedlet: https://dinkemi.se

 

Om konferensen

Den hålls lunch till lunch 20-21 november i Umeå. Konferensen är gratis, inklusive luncher och konferensmiddag, men deltagarna betalar själva resa och logi.

P.g.a. Coronarestriktioner är deltagarantaget på plats starkt begränsat,  men istället blir det även möjligt att delta digitalt.

Mer information och anmälan: http://natkomkemi.se/fortbildningsdagar-for-kemilarare-2/