Hållbar utveckling i NT (Skolverket)

Innehåll

Didaktiska perspektiv inom utbildning för hållbar utveckling för undervisning i naturvetenskap och teknik med Leif Östman från Uppsala universitet.

Diskussion och erfarenhetsutbyte utifrån stödmaterial från Skolverket och de nationella resurscentra för biologi-, fysik-, kemi- och teknikundervisning.

Anmälan

Anmäl dig senast 20 mars

Mer information och anmälan på Skolverkets hemsida