Flera av de globala målen för hållbar utveckling kan kopplas till undervisning om periodiska systemet. Här är några exempel.

7.2 Öka andelen förnybar energi i världen

Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen.

 

 

 

 

9-C Tillgång till informations- och kommunikationsteknik för alla

Väsentligt öka tillgången till informations- och kommunikationsteknik samt eftersträva allmän och ekonomiskt överkomlig tillgång till internet i de minst utvecklade länderna senast 2020.

 

 

 

12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser

Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

 

 

 

 

 

 

www.globalamalen.se