Periodiska system

 

IKEMS plansch

IKEMS plansch är uppdaterad inför firandet 2019. För varje grundämne finns en lista på några förekomster och minst en av förekomsterna finns illustrerad. Bilderna och de korta texterna lockar till läsning både för barn och vuxna.

Dessutom finns landskapsgrundämnena beskrivna.
Det periodiska systi stort formati stort format går att beställa från Industrilitteratur.

 

Landskapsgrundämnena

För att uppmärksamma grundämnen som är viktiga i olika delar av landet finns landskapsgrundämnen. Tyvärr ligger hemsidan nere för tillfället.

 

Universitetens faddergrundämnen

Nomenklaturutskottet har tilldelat varje universitet och högskola ett faddergrundämne. Det är de "svenska" grundämnena som har delats ut och mer information om dessa hittar du här.

 

Arbetsövningar

 

Färglägg ditt periodiska system

En övning som går ut på att färglägga rutorna efter grundämnenas egenskaper. Den passar bra som introduktion till periodiska systemet och kan användas för små barn eller äldra. Du hittar den här.

En modell av periodiska systemet

I den här övningen får eleverna möjlighet att ”upptäcka” hur periodiska systemet är uppbyggt genom att komma fram till hur kort med ”atommodeller” kan organiseras.

Vilket grundämne är du?

I den här övningen får varje person en klisterlapp på ryggen, där det står namnet på ett grundämne. Uppgiften är att ta reda på vad som står på ens egen rygg genom att ställa ja/nej-frågor till sina kamrater. Övningen hittar du Vilket grundämne är du? - Etiketter (108 Kb) .

Utomjordingarnas periodiska system

Här får eleverna uppdraget att hjälpa utomjordingar att strukturera sina grundämnen i ett periodiskt system. Övningen hittar du här.

 

Sudoku med grundämnen

Svenska upptäckter

Gaser