Remissvaret från KRC

Remissyttrande från KRC om förslaget på ämnesplan i kemi (250 Kb)

Några rekaterade länkar

Frågor?

Kontakta jenny.olander@krc.su.se