Länk till remiss

På Skolverkets sida finns information om hur man svarar på remissen: LÄNK

Förslag på ny ämnesplan i kemi

Länk till det nya förslaget på Skolverkets hemsida: https://www.skolverket.se/download/18.5e6fbba7183ff3c49822f78/1673960011254/Kemi.pdf

Ideer från diskussioner på webbinarier med KRC

Länk till mapp i Google-drive med förslag på underlag för remisssvar i kemi. Du kan antingen kommentera i dokumenten eller ladda ned för att skicka in egna svar till Skolverket.

Som jämförelse, några länkar till andra länders kursplaner

Frågor?

Kontakta jenny.olander@krc.su.se