Brännare (KRC)

Vad?

Presentation om hantering av brandfarlig vara i skolor,
Leif Hammarström, brandinspektör vid Storstockholms brandförsvar.

Efter presentationen blir det tid för frågor och kollegiala gruppdiskussioner.

För vem?

Lärare, rektorer, skyddsombud och andra som hanterar brandfarlig vara i skolan.

Anmälan

Webbinariet är gratis. Anmäl dig senast 11 februari via den här länken: https://survey.su.se/Survey/3907

Länkar