Förbränning av skumbil

Bakgrund

Explosiva ämnen och blandningar skiljer sig från andra reaktiva kemikalier genom att de kan brinna utan tillförsel av syre utifrån.[1] Enligt föreskrifterna i MSBFS 2019:1 krävs tillstånd från MSB för tillverkning av explosiva varor, oavsett typ eller mängd. Ett undantag är att man i skolan får tillverka tomtebloss av bariumnitrat, stärkelse och aluminium-, järn- eller kopparpulver utan tillstånd vid lärarledd undervisning i satser på högst 300 gram.

Under 2023 revideras MSBFS 2019:1 och MSB funderar kring om det är lämpligt att ge undantag för fler lärarledda laborationer i skolan och laborationerna som beskrivs här är förslag till undantag.

Förslag på laborationer som kan bli undantag

Länk till dokument där KRCs förslag på laborationer finns. LÄNK

Kommentera gärna direkt i dokumentet. Om du har förslag på tillägg, maila jenny.olander@krc.su.se.

Workshopens innehåll (23-01-13)

kl. 12.30 Lunch på Fakultetsklubben, Stockholms universitet
kl. 13.30 Vi laborerar tillsammans med explosiva ämnen, se dokument med förslag. 
kl. 15.00 Fika
kl. 15.30 Revidering av labbinstruktioner
kl. 17.00 Sluttid

 

Stängd för anmälan