Foto: Kemiska sektionen-SU

Hur går det till?

Doktoranden zoomar in till ditt klassrum, berättar om sin forskning är och ger en liten presentation om det område du i förväg valt samt svarar på alla dina elevers frågor. Dessutom berättar hen om hur det är att forska på SU och vilka olika kemiutbildningar som finns där.

Våren 2021 erbjuds följande olika föredrag

  • XX
  • XX
  • XX
  • XX
  • XX
  • XX

För vem?

Besöken är tänkta att hållas i någon av följande kurser:

  • Kemikurser på gymnasiet.
  • Naturkunskap 2 på gymnasiet.
  • Kemi i årskurs 9.
  • Du kan bjuda in flera klasser till samma presentation.

Eftersom doktoranderna på Stockholms universitet kommer från hela världen kan vissa av besöken endast ges på engelska. Det kan vara ett guldtillfälle att kombinera med en engelsklektion.

Hur anmäler jag mig?

Anmälan är öppen 15 december till 15 januari eller så långt platserna räcker. Vid höstomgången blev platserna bokade på två dagar, men nu har vi fler alternativ.

I anmälan får du rangordna föredragen efter hur intressanta de är för dina elever.

Anmälningslänk: LÄNK

Den 31 januari skickas information ut om vilka föredrag varje lärare får sig tilldelat.

Inför besöket

När du fått ett föredrag tilldelat kontaktar doktoranden kontaktar dig för att planera besöket. Hen skickar även ut en Zoomlänk till mötet. Du behöver inte ladda ner något program. Du behöver en dator, kamera, högtalare, mikrofon och en projektor.

Mer info från Kemiska sektionen på Stockholms universitet

Korta intervjuer med andra studenter och lärare på Kemiska sektionen på SU hittar du via denna LÄNK.

Ur ämnesplanen för kemi på gymnasiet

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förståelse av kemins betydelse för klimat, miljö och människokroppen samt kunskaper om kemins olika tillämpningar inom till exempel utvecklingen av nya läkemedel, nya material och ny teknologi. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett naturvetenskapligt perspektiv på vår omvärld. I undervisningen ska aktuell forskning och elevernas upplevelser, nyfikenhet och kreativitet tas till vara. Undervisningen ska också bidra till att eleverna, från en naturvetenskaplig utgångspunkt, kan delta i samhällsdebatten och diskutera etiska frågor och ställningstaganden, Skolverket (2011b). Ämnesplan i kemi för gymnasie