Foto: Kemiska sektionen-SU

Hur går det till?

Doktoranden zoomar in till ditt klassrum, berättar om sin forskning är och ger en presentation om det område du i förväg valt samt svarar på alla dina elevers frågor. Dessutom berättar hen om hur det är att forska på SU och vilka olika kemiutbildningar som finns där.

Våren 2021 erbjuds följande olika föredrag

  Titel Språk
1 Bygga upp och bryta ned - Bioenergetikens biokemi engelska
2 Fotosyntesen och kvantkemi - från ljus till energi engelska
3 Andas! - hur komplex I pumpar protoner engelska
4 Transformering av gamla kläder till nanomaterial engelska
5 Hållbara och förnybara material engelska
6 Patologin i ovanliga genetiska sjukdomar svenska
7 Modellering av organiska reaktioner i ett begränsat utrymme engelska
8 Metall-organiska ramverk: en bro mellan oorganisk och organisk kemi engelska
9 Kolhydrater, organisk syntes och NMR engelska
10 Membranproteiner för läkemedelsutveckling engelska
11 Kromatografi och den analytiska kedjan svenska

 

För vem?

Besöken är tänkta att hållas i någon av följande kurser:

  • Kemikurser på gymnasiet.
  • Naturkunskap 2 på gymnasiet.
  • Kemi i årskurs 9.
  • Varje lärare kan endast boka in ett besök per omgång, men det går bra att bjuda in flera klasser vid samma tillfälle.

Eftersom doktoranderna på Stockholms universitet kommer från hela världen och sker de flesta av besöken på engelska. Det kan vara ett guldtillfälle att kombinera kemilektionen med en engelsklektion.

Hur anmäler jag mig?

Anmälan är öppen 15 december till 22 januari eller så långt platserna räcker. Vid höstomgången blev platserna bokade på två dagar, men nu har vi fler alternativ.

I anmälan får du rangordna föredragen efter hur intressanta de är för dina elever.

Anmälan

Följ den här Anmälningslänken

Den 8 februari skickas information ut om vilka föredrag varje lärare får sig tilldelat.

Inför besöket

När du fått ett föredrag tilldelat kontaktar doktoranden dig direkt för att planera besöket. Inför mötet skickar doktoranden

  • en Zoom-länk till det digitala mötesrummet.
  • en länk till en utvärdering, som vi vill att eleverna besvarar efter besöket, så vi vet hur vi kan förbättra oss.

Mer info från Kemiska sektionen på Stockholms universitet

Korta intervjuer med andra studenter och lärare på Kemiska sektionen på SU hittar du via denna LÄNK.

Ur ämnesplanen för kemi på gymnasiet

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förståelse av kemins betydelse för klimat, miljö och människokroppen samt kunskaper om kemins olika tillämpningar inom till exempel utvecklingen av nya läkemedel, nya material och ny teknologi. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett naturvetenskapligt perspektiv på vår omvärld. I undervisningen ska aktuell forskning och elevernas upplevelser, nyfikenhet och kreativitet tas till vara. Undervisningen ska också bidra till att eleverna, från en naturvetenskaplig utgångspunkt, kan delta i samhällsdebatten och diskutera etiska frågor och ställningstaganden, Skolverket (2011b). Ämnesplan i kemi för gymnasiet