Foto: Kemiska sektionen-SU

Hur går det till?

Doktoranden zoomar in till ditt klassrum, berättar om sin forskning är och ger en liten presentation om det område du i förväg valt samt svarar på alla dina elevers frågor. Dessutom berättar hen om hur det är att forska på SU och vilka olika kemiutbildningar som finns där.

Eftersom doktoranderna på Stockholms universitet kommer från hela världen kan vissa av besöken endast ges på engelska. Det kan vara ett guldtillfälle att slå ihop detta tillfälle med en engelsklektion. Efter Zoom-sessionen så får du gärna dela en enkät med eleverna så vi kan förbättra oss.

Samverkan mellan universitet och skola är temat för KRC:s digitala lärrarum 7/9 kl. 15-16. LÄNK

Hösten 2020 erbjuds följande olika föredrag.

  • Patologin i ovanliga genetiska sjukdomar (svenska)
  • Kromatografi och den analytiska kedjan (svenska)
  • NMR och organisk kemi (svenska)
  • Lego på atomnivå – hur man konstruerar och tar bilder på världens minsta byggsats (svenska)
  • Membranproteiner för läkemedelsutveckling (engelska)
  • Kvantkemi av organiska reaktioner och läkemedelsutveckling (engelska)

Korta intervjuer med andra studenter och lärare på Kemiska sektionen på SU hittar du via denna LÄNK.

Hur anmäler jag mig?

För att delta under hösten 2020  anmäler du dig senast 15 september via den här länken: Denna omgång av Zooma med en doktorand är fullbokad. Vi hoppas på att snart kunna erbjuda fler liknande evenemang.

I anmälan får du kryssa för vilka teman du är intresserad av och ange ett antal tillfällen under hösten när du kan ta emot besöket.

Praktisk information

Doktoranden kontaktar dig i god tid för att planera besöket och hen skickar även ut en Zoomlänk till mötet. Du behöver inte ladda ner något program. Du behöver en dator, kamera, högtalare, mikrofon och en projektor.

Ur ämnesplanen för kemi på gymnasiet

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förståelse av kemins betydelse för klimat, miljö och människokroppen samt kunskaper om kemins olika tillämpningar inom till exempel utvecklingen av nya läkemedel, nya material och ny teknologi. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett naturvetenskapligt perspektiv på vår omvärld. I undervisningen ska aktuell forskning och elevernas upplevelser, nyfikenhet och kreativitet tas till vara. Undervisningen ska också bidra till att eleverna, från en naturvetenskaplig utgångspunkt, kan delta i samhällsdebatten och diskutera etiska frågor och ställningstaganden, Skolverket (2011b). Ämnesplan i kemi för gymnasiet