Innehåll

Hur går det till?

Föredrag hösten 2022

Anmälan

Mer info

 

Hur går det till?

Under besöket

Doktoranden zoomar in till ditt klassrum, ger en presentation samt svarar på dina elevers frågor. Vi även bett doktoranderna att ge en liten filmad rundtur på sitt eget labb eller vid sin egen dator för att ge en bild av hur forskningen i praktiken går till. Dessutom berättar hen om hur det är att arbeta som forskare och tipsar om olika utbildningar som kan leda dit. Eftersom besöken görs av forskarstuderande från hela världen sker de flesta av besöken på engelska.

Artikel från Umeå universitet om en doktorands Zoombesök HT21

30/8 kl. 15-16 hålls ett frivilligt ínformationswebbinarium för gymnasielärare. LÄNK till mer info om webbinariet.

När?

Anmälan är öppen till 31 augusti. Zoombesöket sker under höstterminen 2022 vid ett tillfälle som lärare och doktorand kommer överens om.

Inför besöket

När anmälan har stängts (31/8) fördelas besöken och senast 15 september får du en bekräftelse. Därefter kontaktar den forskarstuderande (doktoranden) dig direkt för att planera besöket. Doktoranderna tycker att detta projekt är roligt, men också utmanande, eftersom de inte är så vana vid att presentera sin forskning för elever. Ett tips är att boka ett förmöte med doktoranden för att prata om elevernas förkunskaper och komma överens om några begrepp som du kan ta upp i klassrummet i förväg.

Inför mötet får du efter överenskommelse med doktoranden

  • en Zoom-länk till det digitala mötesrummet.
  • en länk till en utvärdering som vi arrangörer önskar att eleverna besvarar.

Föredrag hösten 2022

Sex lärosäten har gått samman och erbjuder följande föredrag, som presenteras ämnesvis. (Vissa skulle kunna platsa i flera kategorier.)

'

Analytisk kemi och miljökemi

A1

Kemikalier i kläder – bortglömd källa till skadliga substanser (svenska)

Vid textiltillverkning används många olika kemikalier, däribland funktionella substanser men även biprodukter som oavsiktligt kan ha tillsatts. I vårt projekt har vi gjort en större genomsökning av importerade kläder från olika svenska återförsäljare. Resultaten visade att så kallade aromatiska aminer förekommer i betydligt högre halter jämfört med färgämnen, vilket skulle kunna vara en förklaring till att vissa människor reagerar starkt när de använder specifika kläder. Vår forskning, och forskning från bland annat Lunds Universitet, har påvisat att färgämnena inte alltid är helt rena. Föroreningarna verkar vara just de molekyler (biprodukter) som kommer från syntesen av färgämnet. Den här presentationen kommer handla om dessa kemikalier och hur de hamnar i våra kläder.  

A2

Kemiska blandningar och deras effekt på våra hormoner (svenska)

Vi är konstant utsatta för kemiska substanser och föroreningar, i allt från frukostmackan till duschkrämen. Vad vi får i oss är väldigt individuellt och beror bland annat på ålder, plats och livsstil. Problem kan uppstå med ämnen som är giftiga för oss, där vissa kan vara hormonstörande och bidra till sjukdom. Dessa kemikalier är ofta reglerade för att koncentrationerna ska vara så låga att vi inte tar skada – men är de låga nog? Och vad händer när de blandas i kroppen?

A3

How contaminants can affect DNA (engelska)

In my project I’m trying to develop a method that is able to identify DNA modifications and ultimately I’m trying to link the DNA modifications with contaminants that are present in the Baltic Sea and how organisms are affected.

A4

Hur regleras kemikalierna i vår vardag? (svenska)

Vår värld består av kemikalier - många ofarliga och en hel del farliga för människa och miljö. Din soffa, matförpackningar och ditt schampo kan alla vara innehålla kemikalier med farliga egenskaper utan din vetskap. Som doktorand i miljövetenskap med inriktning på regulatorisk toxikologi fokuserar jag på att undersöka hur kemikalierna i olika produkter regleras av lagstiftning på EU-nivå. Min förhoppning är att min forskning kan bidra till att begränsa användningen av de farliga kemikalierna och minska kemikalieföroreningar.

 

 

Biokemi och beräkningskemi

B1

How Biochemistry and Structural Biology can help us to understand Photosynthesis (engelska)

Photosystem II, the main actor in the light reactions of Photosynthesis, is a big group of proteins that work as a unit to produce the oxygen that we bread. My research as a doctoral student is to find a realistic representation of the structure of Photosystem II as close to the real environment as possible.

B2

Hur beräkningsvetenskap (AI och statistik) kan användas för att effektivisera läkemedelsutveckling (svenska)

Beräkningsvetenskap med inriktning mot kemi.

B3

Hur förståelsen av proteiners struktur kan hjälpa oss att utveckla nya cancerläkemedel (svenska)

Biofysikalisk kemi.

B4

Hur kan vi studera adsorption av antimikrobiella peptider? (svenska)

I presentationen kommer jag att prata om den antimikrobiella peptiden Histatin 5 och hur den interagerar med ytor (både fasta kiselytor och lipidbilager). Detta studeras med hjälp av QCM-D (Quartz Crystal Microbalance with Dissipation monitoring) samt Neutron Reflektivitet (en metod som med allra största sannolikhet kommer att vara tillgänglig på ESS)

B5

Vegan blood? Researching Phytoglobins (engelska)

Hemoglobin is used by all animals that breathe. Apparantly, plants do too - my job is researching the what and the why of these planthemoglobins.

B6 Simuleringar av lera och proteiner (svenska)
B7 Family can be complicated - How to trace family relations in single cells and why do we care? (engelska)
B8 How do molecular dynamic simulations complement static biological structural data provided by experiments? (engelska)
B9

The social network of proteins (engelska)

This presentation will be about new experimental methods used in the age of digital biology (next-generation sequencing, mass spectroscopy et c.). The primary goal of this new paradigm in bioinformatics is to bring disciplines together in order to assess biological data. Biological science has previously attempted to break down phenomenons into their component pieces, and although this has generated a wealth of knowledge on individual cellular components, scientists now realize that biological functions are seldom attributed to single molecules. There are many nonlinear interactions between the essential parts of a living cell and the most promising methods are those that consider the cell as a complex system. Computer models of cell systems using networks has been shown to be a useful tool, and this is what we will discuss.

B10

Decoding the language of life  (engelska)

Alternative title: protein structures and how to predict them. What are proteins and what are they made of? We will discuss why it is important to predict protein structures and how this can be done. The presentation will cover an overview on how protein structures are currently determined experimentally and how computational methods like AlphaFold, that use deep learning, allow us to predict the structure of proteins easily and less expensively.

B11

Computational chemistry: Solving chemical mysteries without a laboratory (engelska)

We often think of chemistry as people wearing a white lab coat and goggles, who spend their days mixing chemicals in a laboratory. But there is another way of researching chemistry, using nothing more than a very powerful computer and an office. This presentation will introduce the field of computational chemistry, its potential for complementing experimental research, and a small demonstration on what it can do.

 

 

Materialkemi 

M1

Hållbar kopparutvinning - modifiering av restprodukter för vidare användning (svenska)

Lär er mer om metallutvinning och hur restprodukter kan modifieras för att minska kopparförluster vilket ökar metallutbytet, nyttjandet av råmaterialen samt möjliggör att restprodukten kan användas i andra applikationer. Ni kommer även få följa med in i labbet och se viskositetsmätningar på ett material vid temperaturer mellan 1200-1450°C.

M2

Nanodancing with moisture (engelska)

This presentation will be about nanomaterial-based machine bilayers which are sensitive to humidity. The machine bilayer, which is composed of oxidized cellulose nanofibrils and reduced graphene oxide sheets, is an organic-inorganic hybrid and creates a large humidity-driven locomotion. We use cationic exchange of Na+ and change the layer thickness to tune and dictate the locomotion’s response to humidity variations. Together we will discover the wonderful world of nanomaterial chemistry!

M3

Basic characterization of sustainable nanomaterials (engelska)

Students will learn about the fundamentals of nanomaterials in this presentation. It will be about preparation and characterization of nanomaterials and will include real case scenarios from our research. Nanomaterial characterization is required for understanding a material’s physiochemical properties, such as composition, shape, size and charge. The presentation will also cover the fundamentals of the working principles of characterization instruments.

M4

Visualizing and detecting real atoms in materials (engelska)

This presentation will focus on electron microscope techniques and development of methods to visualize atoms and their positions with very high magnification. These techniques help us know the chemical and physical properties of different materials. You will, for example, be able to see the atom arrangement of a PrNiO crystal at pico meter (1 x 10 -12 m) scale during this presentation.

 

Organisk kemi 

O1

Glykosaminoglykaner - brosk men även cancerläkemedel och antibiotika (svenska)

Socker, eller kolhydrater finns överallt. I vårt brosk, på och mellan våra celler, i bakterier, ja överallt. Dessa olika sockerarter kan även omvandlas för att fixa viktiga problem så som cancer, antibiotikaresistans och andra farliga sjukdomar.

O2

Socker i bakverk och medicin (svenska)

Socker finns överallt runtom oss; Vår första tanke är att tänka på bakverk och godis men sockermolekyler är också en del i läkemedelsindustrin. Jag kommer att presentera en överblick om hur läkemedelsutveckling går till med sockermolekyler som grund.

 

Anmälan

För vem?

Besöken är tänkta att hållas i någon av följande kurser:

  • Kemikurser på gymnasiet.
  • Naturkunskap 2 på gymnasiet.

Varje lärare kan endast boka in ett besök per omgång, men det går bra att bjuda in flera klasser vid samma tillfälle. Anmäl dig enbart om du vill bjuda in en doktorand till ditt klassrum och be kollegor att anmäla sig själva.

Om du skulle få förhinder från att ta emot besöket behöver du höra av dig till doktoranden och till jenny.olander@krc.su.se för att avboka.

I listan över föredrag ser du vilka som ges på engelska respektive svenska. Varje föredrag ges upp till tre gånger och principen först till kvarn kommer att tillämpas vid fördelning av föredrag.

Anmälningslänk

Mer info

Medverkande lärosäten

 

 

Koppling till ämnesplanen för kemi på gymnasiet

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förståelse av kemins betydelse för klimat, miljö och människokroppen samt kunskaper om kemins olika tillämpningar inom till exempel utvecklingen av nya läkemedel, nya material och ny teknologi. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett naturvetenskapligt perspektiv på vår omvärld. I undervisningen ska aktuell forskning och elevernas upplevelser, nyfikenhet och kreativitet tas till vara. Undervisningen ska också bidra till att eleverna, från en naturvetenskaplig utgångspunkt, kan delta i samhällsdebatten och diskutera etiska frågor och ställningstaganden, Skolverket (2011b). Ämnesplan i kemi för gymnasiet