Innehåll

Föredrag hösten 2021

Hur går det till?

Anmälan

Mer info

Föredrag hösten 2021

Fyra lärosäten har gått samman och erbjuder följande föredrag, som presenteras ämnesvis. (Vissa skulle kunna platsa i flera kategorier, men vi har valt en.)

Analytisk kemi och miljökemi - föredrag

  Titel Språk
A1 Do ships make clouds? Studying Arctic clouds from home. engelska
A2 Measuring exposure to chemicals in humans engelska
A3 Detektion av elektrofila ämnen i blod svenska
A4 Mercury by coasts and oceans engelska
A5 Organic Pollutants in Swedish Waters norska
A6 Steroidhormoner och hur de påverkas av mjukgörare i plast svenska
A7 The transport of PFAAs from the ocean to the atmosphere engelska
A8 Are cosmetics and personal care products harmful for us or the environment? engelska
A9 How can an Analytical Chemist solve climate topics? engelska
A10 Högfluorerade kemikalier: Från avfall till miljö svenska
A11 Kan man detektera cancer i ett blodprov? svenska

 

Biokemi - föredrag

 

Titel

språk
B1 Growing skin from scratch: tissue culture and microscopy engelska
B2 Structural biology to explore the chemistry of the cell engelska
B3 Arsenik och kadmiums effekt på proteiner i Parkinsons sjukdom svenska
B4 Membrane proteins for drug development engelska
B5 Cellular breathing! – how computers can be used in biochemistry engelska
B6 Building up an breaking down cellular energy production: the bioenergy of bioenergetics engelska
B7 Photosyntesis and quantum chemistry - from Light to energy engelska
B8 Proteiner - hur kan man se något som är mindre än synligt ljus? svenska
B9 What is a supercomplex of proteins? engelska
B10 How lipids can be used a biological delivery vehicles engelska
B11 Seaweed - can you eat that? engelska
B12 The promising potential of green Nordic microalgae: current applications, opportunities and challenges engelska
B13 How Biochemistry and Structural Biology can help us to understand Photosynthesis engelska
B14 Photographing atoms with the microscope - a sneak-peek into high resolution engelska

 

Materialkemi och organisk kemi  - föredrag

Materialkemi

  Titel Språk
M1 Nanomaterial - ett sätt att ta bort lukt?    svenska
M2 Investigating polymorphism in small organic molecules using 3D electron diffraction.  engelska
M3 Kromatografi och den analytiska kedjan svenska
M4

Kan framtidens solceller vara baserade på järn?

svenska
M5 Cracking the hull – A way to a healthy and sustainable future engelska
M6 Spectrometer - Colours of rainbow engelska
M7 In-situ growth of InP nanowires with Cu seed particles engelska
     

Organisk kemi

  Titel Språk
O1 Modelling organic reactions in confined space engelska
O2 How do scientists weave fabric from molecules? engelska
O3 På vägen till nya läkemedel engelska
O4 Hur man fångar solenergi med järnkomplex? svenska
O5 Hur man gör järn till solceller? svenska

 

Anmälan

För vem?

Besöken är tänkta att hållas i någon av följande kurser:

  • Kemikurser på gymnasiet.
  • Naturkunskap 2 på gymnasiet.
  • Varje lärare kan endast boka in ett besök per omgång, men det går bra att bjuda in flera klasser vid samma tillfälle.

Eftersom forskarna kommer från hela världen och sker de flesta av besöken på engelska, vilket språk som kommer användas anges i listan över föredrag. Varje föredrag ges tre gånger och principen först till kvarn kommer att tillämpas vid fördelning av föredrag.

Anmälningslänk

Den 20 september skickas information ut om vilka föredrag varje lärare får sig tilldelat.

Anmälan är stängd för i höst, men du kan höra av dig om du är intresserad av restplatser.

Listan med föredrag till VT22 publiceras i mitten av december. Håll utkik på den här hemsidan.

Hur går det till?

Inför besöket

Senast 20 september får du reda på om du får ett föredrag i höst.

När du fått ett föredrag tilldelat kontaktar doktoranden dig direkt för att planera besöket. Inför mötet får du

  • en Zoom-länk till det digitala mötesrummet.
  • en länk till en utvärdering, som vi vill att eleverna besvarar efter besöket, så vi vet hur vi kan förbättra oss.

Under besöket

Doktoranden zoomar in till ditt klassrum, berättar om sin forskning är och ger en presentation om det område du i förväg valt samt svarar på dina elevers frågor. Dessutom berättar hen om hur det är att arbeta som forskare och tipsar om olika utbildningar som kan leda dit.

 

Mer info

Medverkande lärosäten

 

Koppling till ämnesplanen för kemi på gymnasiet

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förståelse av kemins betydelse för klimat, miljö och människokroppen samt kunskaper om kemins olika tillämpningar inom till exempel utvecklingen av nya läkemedel, nya material och ny teknologi. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett naturvetenskapligt perspektiv på vår omvärld. I undervisningen ska aktuell forskning och elevernas upplevelser, nyfikenhet och kreativitet tas till vara. Undervisningen ska också bidra till att eleverna, från en naturvetenskaplig utgångspunkt, kan delta i samhällsdebatten och diskutera etiska frågor och ställningstaganden, Skolverket (2011b). Ämnesplan i kemi för gymnasiet