Besöksadress:

Rum K411
Svante Arrhenius väg 16 A
114 18 Stockholm
(Arrheniuslaboratorierna hus K, Frescati Google-karta)

T-banestation: Universitetet.
Roslagsbanan: Universitetet.
Buss: Bussarna 50, 540, 608 samt 670.
Bil: Högra sidan av Roslagsvägen norr om Roslagstull.