Redaktionens rader 2
Plattform för kemisäkerhet i skolan (575 Kb) 3
Hur ska man som lärare hantera kemisäkerhet i årskurs 4-6? (389 Kb) 4-5
Kemiundervisning under graviditeten (295 Kb) 6
Varför läsa 7,5 hp om kemisäkerhet? (535 Kb) 7
Visuell kommunikation i kemiundervisningen (331 Kb) 8-9
Gymnasieelevers resonemang kring kemisk jämvikt (739 Kb) 10-11
Röd fosfor klassad som narkotikaprekursor (775 Kb) 12
Röd fosfor klassad som narkotikaprekursor (775 Kb) 12
Vetenskapsfestivalen Science on stage (1052 Kb) 13
Vad betyder Lgr22 för kemiundervisningen? (611 Kb) 14
Hållbar utveckling på UR-play (1690 Kb) 15
Lärande för hållbar utveckling i kemiundervisningen (402 Kb) 16-17
Med karta och kompass mellan de globala målen ur ett kemiperspektiv (507 Kb) 18-19
Elevers kreativitet i kemiundervisningen (675 Kb) 20
LTU - Inspirationsföreläsningar och
gumnasiearbeten
21
Zooma med en doktorand 21
Från lärare till lärare 22
KRC-tipset 23
Kalendarium (148 Kb)  

Kemilärarnas informationsbrev nr 2 2022