Innehållsförteckningen för Kemilärarnas informationsbrev nr 1 1997 (nr6) visas nedan och du kan ladda ner tidningen i pdf-format  Kemilärarnas informationsbrev nr 1 1997 (nr6) (1904 Kb)

Innehållsförteckning

KRC ger fortbildning i juni 2
Att läsa 3
           ChemMatters - en guldgruva för nyfikna 3
           Läsvärt material från Royal Society 3
           Att slå i spik med en frysen banan 4
Video 4
           Video om farlig hantering av 
           explosiva ämnen
4
Med datorn 5
           Sluta surfa! Nu kan du hämta den
           information du vill ha
5
           Globe Projektet - Att använda Internet 
           i kemiundervisningen 
5
           En bra startsida om man söker 
           information om arbetsmiljökemi
 
           Gör ditt eget kemikalieregister 6
           Dataprogram om fysikalisk kemi 6
           SIP - ett simuleringsprogram 7
Notiser 8
           Kärlekens kemi? 8
           Pikrinsyra i kemikalieförrådet på 
           Malmös lärarhögskola         
9
           "Selected Papers" - vad tycker du?  10
           Kristalltävling för alla elever!  11
           Projektet "Teknik i skolan" vid 
           Chalmers tekniska högskola 
11
Projekt  12
           Nytt upprop till gymnasielärarna 
           - MVG uppgifter!     
12
Laborationer 13
           Universalindikator med distinkt färg för 
           varje helt pH-värde 
13
           Dela en läskburk på höjden 
           - en start på elektrokemi?
13
           Vattenlöslig plast  14
           Laboration med papper och pappersmassa  16
           Öppen lab - igen!  18
           Mera indikatorlaborationer  19
           Kommentarer och rättelser till 
           labkompendium för kurs B 
23
           Beställning av labkompendium för kurs B  26
Kemikaliehantering och säkerhet  27
           Otrevlig händelse 
           - flaska med myrsyra exploderade!     
27
           Pipetthållare till kemikalieföaskor 27
           Tillverka själv omrörarmagneter 
           till magnetomröraren     
28
           Lösningen på uppvärmningsproblem
           - Al-block!     
29
Historia  30
           Kemi på 1600-talet 30

 

Tidigare informationsbrev

Prenumerationsinformation