Innehållsförteckningen för Kemilärarnas informationsbrev nr 1 2003 (nr26) visas nedan och du kan ladda ner tidningen i pdf-format  Kemilärarnas informationsbrev nr 1 2003 (nr26) (337 Kb)

Innehållsförteckning

Förståndarens rader  1
Säkerhet i skolans laborationsarbete 2
De regionala konferenserna för NO - lärare år 2003 4
EUSO (European Union Science Olympiad) 5
KRC söker medarbetare 6
Sommarkurser på KRC  
           Läkemedel
           Kemi i maten 8
           Miljökemi 9
Tips för lärare  
           Is och salt - kallt 10
           Smälter is snabbare i kranvatten
           än i saltvatten?
11
           Smälter salt när det löser
           sig i vatten?
12
Färgning av nukleotider 13
           Laborationsförsök 14
Recension: eDNA, ett datorbaserat laborationsprogram 15
KRC-debatt: Varför misslyckas vi? 17
Kalendarium 18

 

Tidigare informationsbrev

Prenumerationsinformation