Innehållsförteckningen för Kemilärarnas informationsbrev nr 1 2004 (nr30) visas nedan och du kan ladda ner tidningen i pdf-format  Kemilärarnas informationsbrev nr 1 2004 (nr30) (484 Kb)

Innehållsförteckning

Förståndarens rader 2
Säkerhetskonferenser i Stockholm 3
Säkerhetstips om tillstånd  
           Tillstånd 1 - Tomtebloss 3
           Tillstånd 2 - Ättikssyraanhydrid 4
           Vådasprängningen, video 4
Nyheter  
           Ingvar Lindqvist priset till Pär Wohlin 5
           Nationell provbank i kemi  7
           Kemi hearing om gymnasiets kemi 8
           Brev från Skolverket/ Cecilia Bergström 8
Enkät om elevers attityder till Kemi A  8
Svenska Kemistsamfundet inbjuder till uppsatstävling 10
Läkemedelskompendiet har utkommit 11
KRC:s sommarkurser 11
NoTnavet - ett nyy verktyg 12
Tips för lärare  
           Ett enkelt batteri 13
           Intressanta webbsajter 14
           Aktuell miljöfråga 15
           Påsklabbar 17
Kalendarium 19

 

Tidigare informationsbrev

Prenumerationsinformation