Innehållsförteckningen för Kemilärarnas informationsbrev nr 1 2018 (nr84) visas nedan och du kan ladda ner tidningen i pdf-format  Kemilärarnas informationsbrev nr 1 2018 (nr84) (5411 Kb)

Innehållsförteckning

Föreståndarens rader 2
Ny medarbetare 3
Eld och lågor 3
KRC:s nya hemsida 4
Kemins dag med hela lågstadiet (133 Kb) 5
IKEM Kemins Dag 6
Kemins dag 2017 Blå-gul kemi (176 Kb) 7
Temperaturens inverkan på koldioxids löslighet (1066 Kb) 8
10 års erfarenhet av NP i åk 9 (388 Kb)   10
Lärarröster om frivilliga kursprov i kemi på gymnasiet (166 Kb)   12
Skolverkets bedömningsstöd i kemi 1 (227 Kb) 14
Konferens: Kemi för alla  15
Stipendier och konferenser  15
Marvin Sketch i undervisningen (673 Kb)   16
Nya svenska skrivregler  16
Bestämning av sockerhalten på olika sätt (450 Kb) 18
Fenolftalein (636 Kb)   20
Säkerhet i kemiundervisningen 22
Kurser om kemisäkerhet på KRC 23
Kalendarium  24

 

Tidigare informationsbrev

Prenumerationsinformation