Innehållsförteckningen för Kemilärarnas informationsbrev nr 1 2018 (nr84) visas nedan och du kan ladda ner tidningen i pdf-format  Kemilärarnas informationsbrev nr 1 2018 (nr84) (5411 Kb)

Innehållsförteckning

Föreståndarens rader 2
Ny medarbetare 3
Eld och lågor 3
KRC:s nya hemsida 4
Kemins Dag med hela lågstadiet 5
IKEM Kemins Dag 6
Kemins dag 2017  7
Temperaturens inverkan på koldioxids löslighet 8
10 års erfarenhet av NP i åk 9  10
Lärarröster om frivilliga kursprov i kemi på gymnasiet  12
Skolverkets bedömningsstöd i Kemi 1  14
Konferens: Kemi för alla  15
Stipendier och konferenser  15
Marvin Sketch i undervisningen  16
Nya svenska skrivregler  16
Bestämning av sockerhalten på olika sätt  18
Fenolftalein  20
Säkerhet i kemiundervisningen 22
Kurser om kemisäkerhet på KRC 23
Kalendarium  24

 

Tidigare informationsbrev

Prenumerationsinformation