Innehållsförteckningen för Kemilärarnas informationsbrev nr 2 2000 (nr16) visas nedan och du kan ladda ner tidningen i pdf-format  Kemilärarnas informationsbrev nr 2 2000 (nr16) (503 Kb)

Innehållsförteckning

Redaktörens rader  1
Belönade idéer från lärare 2
           Bindningar - en introduktion  
           Upplägg av introduktion av 
           kemi/naturkunskap    
 
Påminnelser  5
           Kom på konferens  
           Bra idéer kan också belönas med böcker  
           Sommarkurser  
           Anmälningsblankett  
Aktuellt om bromerade flamskyddsmedel 14
"Kemin i samhället", andra upplagan 15
Kemiska ämnen på CD-ROM, version 6.0 16
5-minuters högstadiekemi - videos med svensk tal! 17
ISIS DRAW 212 - gratis ritprogram på nätet 19
Påskgult oxalat, Fotokemisk energiomvandling 20
Sötningsmedel - sötare än socker 21
Densitetbestämning av CocaCola/ CocaCola Light 22
Ytspännings laboration - högstadiet 23
Varning för kemikalie! 27

 

Tidigare informationsbrev

Prenumerationsinformation