Innehållsförteckningen för Kemilärarnas informationsbrev nr 2 2004 (nr31) visas nedan och du kan ladda ner tidningen i pdf-format  Kemilärarnas informationsbrev nr 2 2004 (nr31) (330 Kb)

Innehållsförteckning

Föreståndarens rader 2
Säkerhetskonferenser i Stockholm 3
Säkerhetstips  
           Angående säkerhet på kemiinstitutionen 3
           Tillstånd 1 - Tomtebloss igen 4
           Tillstånd 2 . Brandfarliga ämnen 5
Regional konferens i Helsingborg 5
För tävlingssugna... 7
Nyheter  
           Gymnasiereformen 7
           Kommentarmaterial 8
Kurser och konferenser 8
KRC:s kurser i sommar, anmälning 8
           Läkemedel 9
           Microscale 10
           Miljökemi 11
           Färgers kemi 11
           Solceller, bränsleceller 12
Kemiskafferiet  12
Euroscience Open forum 2004 13
Tips för lärare  
           Landskapsgrundämnen 14
           Van der Waals bindningar 15
           Korta labbar med färger 16
           Extra tillskott till kemin 18
Kalendarium 19

 


Tidigare informationsbrev

Prenumerationsinformation